برچسب : دامن نیم کلوش

آموزش کسب و کار های خانگی خیاطی

آموزش الگوی دامن چهار ترک نیم کلوش به روش مولر

آنجل
از خط کمر قد دامن را مشخص کرده و پرگار می کنیم، حال کادر را روی خط باسن کوچک می بندیم، 1/2 باسن کوچک به علاوه 1 نیاز داریم، روی باسن کوچک مشخص می کنیم...