برچسب : دامن پیلی دوقلو

خانه و کسب و کار خیاطی کسب و کار خانگی

خیاطی به روش گرلاوین؛ دامن پیلی دوقلو در جلو و پشت

خیاط باشی
خیاطی به روش گرلاوین؛ دامن پیلی دوقلو در جلو و پشت...ما در این آموزش قصد داریم شما را با روش گرلاوین و آموزش رسم الگوی دامن پیلی دوقلو در جلو و پشت به روش گرلاوین...
آموزش کسب و کار های خانگی خانه و کسب و کار خیاطی

خیاطی به روش گرلاوین؛ دامن پیلی دوقلو در جلو

خیاط باشی
برای رسم الگوی دامن پیلی دوقلو در جلو ابتدا چارچوب اولیه الگو را می کشیم. سپس جلو و پشت الگو را از هم جدا می کنیم. برای برش بر روی پارچه از لبه قسمت جلو...