برچسب : دانته آلیگیری

ادبیات معرفی کتاب

معرفی کتاب «کمدی الهی» نوشته دانته آلیگیری

محمد زکی زاده
 کمدی الهی سه گانه ای است که دانته آلیگیری شاعر و نویسنده ایتالیایی نوشتن آن را در حدود سال 1308 میلادی آغاز کرد و تا پیش از مرگش آن را کامل کرد....