برچسب : دختری که رهایش کردی

ادبیات معرفی کتاب

معرفی کتاب «دختری که رهایش کردی» نوشته جوجو مویز

نویسنده
دختری که رهایش کردی به صورت موازی راوی داستان دو دختر است که با فاصله زمانی ۱۰۰ سال از هم زندگی می‌کنند....