برچسب : درآمدهای دولت

اخبار مالیاتی

مؤدی مداری اصلی ترین راهبرد سازمان امور مالیاتی کشور است

محمد مهدیان
معاون توسعه مدیریت ومنابع سازمان امور مالیاتی کشور گفت: مؤدی مداری اصلی ترین راهبرد سازمان مالیاتی است و نظام مالیاتی بر مبنای مؤدی مداری حرکت می کند. به گزارش مجله اقتصادی تحلیلک، محمد ابراهیم طریقت...
اخبار مالیاتی

فرماندار شهرستان آباده: مردم باید در پرداخت مالیات پیشگام باشند

محمد مهدیان
فرماندار شهرستان آباده گفت: مردم باید برای داشتن کشوری آباد، در امر پرداخت مالیات ، پیشگام و پیشقدم باشند. به گزارش مجله اقتصادی تحلیلک، اسداللهی ،فرماندار شهرستان آباده از توابع استان فارس با تقدیر و...