برچسب : درآمدهای مالیاتی

اخبار مالیاتی

درآمدهای مالیاتی ، منبعی پایدار برای اداره کشور است

محمد مهدیان
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: درآمدهای مالیاتی ، منبعی پایدار برای اداره کشور است و باید با شناسایی پایه‌های جدید مالیاتی، بستر مناسب برای تحقق کامل درآمدهای مالیاتی فراهم شود. به گزارش مجله...