برچسب : درآمد اتفاقی

قانون مالیات های مستقیم

قانون مالیات های مستقیم – ماده ۱۲۸

محمد مهدیان
قانون مالیات های مستقیم – ماده ۱۲۸: درآمد مشمول مالیات اشخاص حقوقی ناشی از درآمدهای اتفاقی از طریق رسیدگی به دفاتر تشخیص خواهد شد و مالیات‌هایی که طبق ‌مقررات این فصل در منبع پرداخت می‌گردد به...
قانون مالیات های مستقیم

قانون مالیات های مستقیم – ماده ۱۲۷

محمد مهدیان
قانون مالیات های مستقیم – ماده ۱۲۷: موارد زیر مشمول مالیات اتفاقی نخواهد بود: الف – کمک‌های نقدی و غیر نقدی بلاعوض سازمان‌های خیریه یا عام‌المنفعه یا وزارتخانه‌ها یا موسسات دولتی و شرکت­های دولتی یا شهرداریها‌...
قانون مالیات های مستقیم

قانون مالیات های مستقیم – ماده ۱۲۶

محمد مهدیان
قانون مالیات های مستقیم – ماده ۱۲۶: صاحبان درآمد موضوع این فصل مکلف­اند در هر سال اظهارنامه مالیاتی خود را در مورد منافع موضوع ماده­ (۱۲۳) این قانون تا آخر ‌اردیبهشت ماه سال بعد و در...
قانون مالیات های مستقیم

قانون مالیات های مستقیم – ماده ۱۲۵

محمد مهدیان
قانون مالیات های مستقیم – ماده ۱۲۵: انتقالاتی که طبق مقررات فصل مالیات بر ارث‌ مشمول مالیات می‌باشد مشمول مالیات این بخش نخواهد بود.   مجله اقتصادی تحلیلک (قوانین مالیاتی)...
قانون مالیات های مستقیم

قانون مالیات های مستقیم – ماده ۱۲۴

محمد مهدیان
قانون مالیات های مستقیم – ماده ۱۲۴: حذف شد.(۱) توضیحات: به موجب بند ۶ ماده واحده قانون اصلاح قانون مالیات­های مستقیم، مصوب ۱۳۹۴/۰۴/۳۱، ماده (۱۲۴) قانون حذف شد. “ماده ۱۲۴ قانون مالیات های مستقیم – مال...
قانون مالیات های مستقیم

قانون مالیات های مستقیم – ماده ۱۲۳

محمد مهدیان
قانون مالیات های مستقیم – ماده ۱۲۳: در صورتی که منافع مالی بطور‌دائم یا موقت‌ بلاعوض به کسی واگذار شود انتقال‌ گیرنده مکلف است مالیات‌ منافع هر سال را در سال بعد پرداخت نماید.   مجله...
قانون مالیات های مستقیم

قانون مالیات های مستقیم – ماده ۱۲۲

محمد مهدیان
قانون مالیات های مستقیم – ماده ۱۲۲: در مورد صلح مالی که منافع آن مادام‌العمر یا برای ‌مدت معین به مصالح یا شخص ثالث اختصاص داده میشود بهای‌ مال به مأخذ جمع ارزش عین و منفعت...
قانون مالیات های مستقیم

قانون مالیات های مستقیم – ماده ۱۲۱

محمد مهدیان
قانون مالیات های مستقیم – ماده ۱۲۱: صلح با شرط خیار فسخ و هبه با حق رجوع از نظر مالیاتی قطعی تلقی می‌گردد ولی در صورتی که ظرف شش ماه از تاریخ وقوع عقد معامله فسخ...
قانون مالیات های مستقیم

قانون مالیات های مستقیم – ماده ۱۲۰

محمد مهدیان
قانون مالیات های مستقیم – ماده ۱۲۰: درآمد مشمول مالیات موضوع این فصل عبارت ‌است از صد درصد درآمد حاصله و در صورتی که غیرنقدی باشد، به ‌بهای روز تحقق درآمد طبق مقررات این قانون تقویم...
قانون مالیات های مستقیم

قانون مالیات های مستقیم – ماده ۱۱۹

محمد مهدیان
قانون مالیات های مستقیم – ماده ۱۱۹: درآمد نقدی و یا غیر نقدی که شخص حقیقی یا حقوقی به صورت بلاعوض و یا از طریق معاملات محاباتی و یا به ‌عنوان جایزه یا هر عنوان دیگر...