برچسب : درتاثیر تربیت

ادبیات ادبیات و هنر

باب هفتم گلستان سعدی / در تأثیر تربیت (قسمت ششم)

محمد زکی زاده
حکایتی از باب هفتم گلستان سعدی ... درویش پسر این بشنید و گفت: تا پدرت زیر آن سنگهای گران برخود بجنبیده باشد، پدر من به بهشت رسیده باشد....
ادبیات ادبیات و هنر

باب هفتم گلستان سعدی / در تأثیر تربیت (قسمت پنجم)

محمد زکی زاده
حکایتی از باب هفتم گلستان سعدی ...مردکی را چشم درد خاست. پیش بیطار رفت تا دوا کند. بیطار از آنچه در چشم چهارپایان می کند در چشم وی کشید و کور شد....
ادبیات ادبیات و هنر

باب هفتم گلستان سعدی / در تأثیر تربیت (قسمت چهارم)

محمد زکی زاده
حکایتی از باب هفتم گلستان سعدی ... یا بُنَیَّ اِنَّکَ مَسوُولٌ یَومَ القیامَةِ ما ذا اکتَسَبتَ ولایُقالُ بِمَنِ انتَسَبتَ، یعنی تو را خواهند پرسیدن که هنرت چیست، نگویند که پدرت کیست....
ادبیات ادبیات و هنر

باب هفتم گلستان سعدی / در تأثیر تربیت (قسمت سوم)

محمد زکی زاده
حکایتی از باب هفتم گلستان سعدی ...یکی را شنیدم از پیران مربی که مریدی را همی گفت: چندان که تعلق خاطر آدمی زادست به روزی اگر به روزی ده بودی بمقام از ملایکه درگذشتی....
ادبیات ادبیات و هنر

باب هفتم گلستان سعدی / در تأثیر تربیت (قسمت دوم)

محمد زکی زاده
حکایتی از باب هفتم گلستان سعدی ... پارسازاده ای را نعمت بی کران از تَرکَه عَمّان بدست افتاد. فسق و فجور آغاز کرد و مبذری پیشه گرفت....