برچسب : درد اندام کودک

سلامت کودک

درد اندام در کودکان چیست

کودک من
درد دست و پا شکایت شایع در کودکان است. علل درد اندام در کودکان فراوان است. در عین حال فقط تعداد کمی از موارد، خطرناک و نگران کننده است....