برچسب : دررفتگی لگن

سلامت کودک

مشکلات استخوانی _ بخش دوم_ دررفتگی مادرزادی لگن، گودی کمر و کژپشتی

کودک من
دررفتگی مادرزادی لگن مجموعه‌ای از اختلالات تکاملی مفصل ران در نوزادان، به این نام خوانده می‌شود. ممکن است مفصل ران شکل نگرفته باشد، نیمه دررفتگی و دررفتگی کامل داشته باشد. در ۱ تا ۱.۵ مورد...