برچسب : درس محرمی

حکمت و فلسفه

درس های محرمی (قسمت یازدهم)

سوخته
جرج جرداق دانشمند و ادیب مسیحی می گوید: وقتی یزید، مردم را تشویق به قتل امام حسین(ع) و مأمور به خون‌ریزی می‌‌کرد، آن‌ها می‌گفتند: چه مبلغی به ما می‌دهی؟ امّا انصار حسین(ع) به او گفتند:...