برچسب : درصد رشد درآمد در سال 2020

صنعت

صنایع با بیشترین رشد در سال ۲۰۲۰

وحید مصطفوی
کمپانی IBISWORLD بر اساس تجزیه و تحلیل کارشناسی و بانک اطلاعاتی حاصل از 750 شاخه مختلف صنعت یا بیش از آن در سال 2020 لیستی از صنایع با بیشترین رشد در کشورهای توسعه یافته ارائه...