سه‌شنبه/ 4 آبان / 1400

برچسب: دروس هیئت

دروس هیئت

درس ششم دروس هیئت و دیگر رشته‌های ریاضی (مدارات عرضی)

در حرکت ثانیه (حرکت بر اساس منطقه البروج) نیز همانند حرکت اولی (حرکت بر اساس معدل النهار) دارای دایره های کوچکتر موازی با منطقه بر اساس نقاط مفروض هستند که البته به دایره های موازی منطقه البروج، دایره های عرضی گرفته می شود.

درس پنجم دروس هیئت و دیگر رشته‌های ریاضی (دایره منطقه البروج)

درس پنجم دروس هیئت و دیگر رشته‌های ریاضی (دایره منطقه البروج)

در مقابل حرکت اولی، حرکت ثانیه است که حرکت ستارگان ثابت است که مانند حرکت اولی به آسانی معلوم نگردد، بلکه به رصد معلوم گردد. منطقه حرکت ثانیه را -یعنی حرکت عظیمیه فلکه ثوابت را- دایره منطقه البروج گویند.

دروس هیئت و دیگر رشته‌های ریاضی

دروس هیئت و دیگر رشته‌های ریاضی (دیباچه و معرفی)

علم هیئت که یکی از شاخه‌های حکمت نظری و ریاضیات به حساب می‌آید، علمی است که بیشتر به مطالعه حرکات و جایگاه اجرام فلکی می‌پردازد. کتاب پیش رو با عنوان «دروس هیئت و دیگر رشته‌های ریاضی» نیز که توسط علامه حسن‌زاده آملی تدریس و گردآوری شده، پیرامون همین علم است.

دروس هیئت

درس ششم دروس هیئت و دیگر رشته‌های ریاضی (مدارات عرضی)

در حرکت ثانیه (حرکت بر اساس منطقه البروج) نیز همانند حرکت اولی (حرکت بر اساس معدل النهار) دارای دایره های کوچکتر موازی با منطقه بر اساس نقاط مفروض هستند که البته به دایره های موازی منطقه البروج، دایره های عرضی گرفته می شود.

درس پنجم دروس هیئت و دیگر رشته‌های ریاضی (دایره منطقه البروج)

درس پنجم دروس هیئت و دیگر رشته‌های ریاضی (دایره منطقه البروج)

در مقابل حرکت اولی، حرکت ثانیه است که حرکت ستارگان ثابت است که مانند حرکت اولی به آسانی معلوم نگردد، بلکه به رصد معلوم گردد. منطقه حرکت ثانیه را -یعنی حرکت عظیمیه فلکه ثوابت را- دایره منطقه البروج گویند.

دروس هیئت و دیگر رشته‌های ریاضی

دروس هیئت و دیگر رشته‌های ریاضی (دیباچه و معرفی)

علم هیئت که یکی از شاخه‌های حکمت نظری و ریاضیات به حساب می‌آید، علمی است که بیشتر به مطالعه حرکات و جایگاه اجرام فلکی می‌پردازد. کتاب پیش رو با عنوان «دروس هیئت و دیگر رشته‌های ریاضی» نیز که توسط علامه حسن‌زاده آملی تدریس و گردآوری شده، پیرامون همین علم است.

اسکرول به بالا