برچسب : دریافت کنندگان سکه

تازه های مالیاتی دستورالعمل های مالیاتی

مالیات مقطوع ۱۳۹۷ دریافت‌کنندگان سکه از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

محمد مهدیان
تازه های مالیاتی  –   دستورالعمل مالیاتی ۲۰۰/۹۸/۵۰۷   –   مورخ  ۱۳۹۸/۰۳/۱۲ دسته: تبصره ماده ۱۰۰ ق.م.م موضوع: مالیات مقطوع ۱۳۹۷ دریافت‌کنندگان سکه از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران   با توجه به مفاد مواد ۱ و...