برچسب : در اخلاق درویشان

ادبیات

باب دوم گلستان سعدی / در اخلاق درویشان (قسمت اول)

محمد زکی زاده
باب دوم گلستان سعدی / در اخلاق درویشان (قسمت اول)... یکی از بزرگان پارسایی را گفت: چه گویی در حق فلان عابد که دیگران در حق او بطعنه(1) سخنها گفته اند؟...