برچسب : در جستجوی خوشبختی

زندگینامه افراد موفق

زندگی نامه کریس گاردنر (Chris Gardner)

محسن زکی زاده
زندگی نامه افراد موفق کریس گاردنر (Chris Gardner)    نکته جالب در زندگی نامه کریس گاردنر (Chris Gardner) این است که شاید اگر در صحنه زندگی قرعه این نقش به نام هر کس دیگری جز...