برچسب : دزهراوی

تحلیل بنیادی

اخبار کدال : گزارش ۱۲ ماهه سهام شرکت هایی که نسبت به سال قبل افت داشته اند(۱)

محسن زکی زاده
‍ اخبار کدال گزارش ۱۲ ماهه سود و زیان سهام شرکت ها ‍ شلعاب: سهام لعابیران دردوره ۱ ماهه منتهی به ۹۷/۱۲/۲۹ از محل فروش محصولات خود مبلغ ۵۹,۰۳۱ میلیون ریال درآمد داشته است. این...
تحلیل بنیادی

اخبار کدال : خبرهایی از برخی سهام گروه دارویی و سیمانی

محسن زکی زاده
اخبار کدال دزهراوی: سهام داروسازی زهراوی دردوره ۱ ماهه منتهی به ۹۷/۱۱/۳۰ از محل فروش محصولات خود مبلغ ۳۵۱,۴۶۵ میلیون ریال درآمد داشته است. این شرکت براساس عملکرد ۱۱ ماهه برای سال مالی منتهی به...
تحلیل بنیادی

اخبار کدال : گزارش ۹ ماهه سهام چند شرکت دارویی

محسن زکی زاده
اخبار کدال گزارش ۹ ماهه سهام دفارا، دکوثر، دالبر، دلر و… دفارا: سهام داروسازی فارابی دردوره ۱ ماهه منتهی به۹۷/۰۹/۳۰ از محل فروش محصولات خود مبلغ ۴۱۲,۰۳۴ میلیون ریال درآمد داشته است. این شرکت براساس...
تحلیل بنیادی

اخبار کدال : رشد ۵۲ درصدی سهام دامین از گروه داروسازی، ۷۹ درصدی دکوثر و …

محسن زکی زاده
کدال گزارش های دوره ای، اخبار افزایش سرمایه و آمار سود و زیان شرکت ها دجابر: سهام داروسازی جابر ابن حیان دردوره ۱ ماهه منتهی به۹۷/۰۸/۳۰ از محل فروش محصولات خود مبلغ ۱۸۱,۴۳۱ میلیون ریال...
تحلیل بنیادی

اخبار کدال : گزارش های دوره ای و آمار سود و زیان سهام گروه داروسازی

محسن زکی زاده
کدال گزارش های دوره ای و آمار سود و زیان شرکت ها گروه داروسازی دفارا: سهام داروسازی فارابی در دوره ۶ ماهه منتهی به ۹۷/۰۶/۳۱(حسابرسی نشده) به ازای هر سهم ۲۲۰ ریال سود محقق کرده...