برچسب : دستور العمل مالیاتی

دستورالعمل های مالیاتی

دستور العمل مالیاتی در خصوص تبصره ۱ ماده ۸۶ ق.م.م

محمد مهدیان
تازه های مالیاتی – دستورالعمل مالیاتی ۲۰۰/۹۸/۵۱۸ – مورخ  ۱۳۹۸/۱۱/۲۱ دسته: تبصره ۱ ماده ۸۶ ق.م.م موضوع: در خصوص چگونگی محاسبه و تعلق مالیات به وجوه پرداختی توسط مراکز آموزشی-درمانی به اعضای هیئت‌علمی دانشگاه‌های علوم...