برچسب : دستگاه کارت‌خوان

راهکارهای مالیاتی

عدم استفاده دستگاه کارت‌خوان و جرائم مربوطه

محمد مهدیان
اجرای طرح جامع مالیاتی روزبه‌روز وارد مراحل تازه‌تری شده و هرروز گام‌های مناسب‌تری در جهت پیاده‌سازی این نظام مالیاتی در دست اقدام قرار می‌گیرد. در یکی از این مراحل که به صورت پلکانی و برای...