برچسب : دفتر اسناد رسمی

قانون مالیات های مستقیم

قانون مالیات های مستقیم – ماده ۲۶۸

محمد مهدیان
قانون مالیات های مستقیم – ماده ۲۶۸: در مواردی که به موجب قوانین و مقررات مالیاتی ‌به سبب معاملاتی که در دفتر اسناد رسمی انجام می‌شود تکالیفی به ‌عهده صاحبان دفتر گذارده شده است تخلف آنان...