برچسب : دلیل

رمزهای موفقیت

هیچ دلیلی وجود ندارد چیزی را که می خواهید نداشته باشید

مهسا زکی زاده
هیچ دلیلی وجود ندارد چیزی را که می خواهید نداشته باشید هیچ دلیلی وجود ندارد چیزی را که می خواهید نداشته باشید. همین طور هیچ دلیلی هم وجود ندارد چیزی را که نمی خواهید به...