برچسب : دل درد نوزاد

سلامت کودک

مشکلات یک ماه زندگی _ درمان دردهای کولیک (بخش اول)

کودک من
توصیه های پزشک در درمان کولیک در کولیک نوزادی باید نکاتی را مورد توجه قرار داد آرامش مادر دکترم می‌گفت: اگر مادر آرامش داشته باشد و استرسی نداشته باشد، نوزاد او هم آرامش خواهد یافت،...