برچسب : دندان آسیایی

دهان و دندان

فیشورسیلانت چیست؟

نویسنده سلامتی تحلیلک
سلامت (دهان و دندان) فیشورسیلانت چیست؟ فیشورسیلانت: شیارهای سطح جونده دندان های آسیایی، شایع ترین نقاطی از دندان ها می باشند که دچار پوسیدگی می شوند. به علت گیرکردن مواد غذایی در این شیارها و...