برچسب : دندان دائمی

دهان و دندان

رویش دندان های شیری و دائمی در چه سنی صورت می گیرد؟

نویسنده سلامتی تحلیلک
سلامت (دهان و دندان) رویش دندان های شیری و دائمی در چه سنی صورت می گیرد؟ همه ی انسان ها در دوران زندگی خود دو سری دندان شیری و دائمی دارند. دندان های شیری تقریبا...