برچسب : دندان شیرخوار

سلامت کودک

لزوم رعایت بهداشت دهان و دندان در کودکان

کودک من
بهداشت دندان شیرخوار داشتن دندان زیبا جزئی از داشتن صورت زیبا است. پوسیدگی زودرس دندانی شایع ترین بیماری مزمن دندان کودکان است. این بیماری در جوامع با شرایط اقتصادی و اجتماعی پایین‌تر شایع‌تر است. این...