برچسب : دندان ناتال

دهان و دندان

دندان های ناتال به چه دندان هایی گفته می شود؟

نویسنده سلامتی تحلیلک
سلامت (دهان و دندان) دندان های ناتال به چه دندان هایی گفته می شود؟ در موارد کمی، برخی از نوزادان در زمان تولد دندان دارند. به این دندان ها که از ابتدا در دهان نوزاد...