برچسب : دنیای حیوانات

دنیای حیوانات

دنیای شیرها (قسمت اول)

مونا حیدری
شیر را سلطان جنگل می دانند در حالی ­‌که نه بدن ورزیده چون گوریل، نه قدرت بازوی خرس، نه سرعت پلنگ، نه خیز آهو، نه درندگی گرگ، نه شکمبارگی کفتار و نه حیله­‌گری روباه و...