برچسب : دهان نوزاد

سلامت کودک

نگاهی به وضعیت ظاهری نوزاد _ بخش چهارم _ گوش، بینی، دهان

کودک من
ظاهر نوزاد گوش نوزاد از نظر وجود بد شکلی ها یا وجود سوراخ اضافی یا ضایعات پوستی معاینه می‌شود. شنوایی سنجی هم از اقدامات بعدی برای هر نوزاد است که انجام می‌گردد. لاله گوش برجسته...