برچسب : دهخدا

ادبیات ادبیات و هنر داستان کوتاه زندگینامه افراد موفق

به بهانه سالروز درگذشت علامه علی اکبر دهخدا

محمد زکی زاده
در سال ۱۳۲۵ با همکاری میرزا جهانگیرخان و میرزا قاسم خان روزنامه صوراسرافیل را منتشر کردند. این روزنامه از نشریات مهم صدر مشروطیت بود و در مبارزات آزادی خواهان تاثیر مهمی داشت....
ادبیات

علامه علی اکبر دهخدا و چرند و پرند (قسمت هفتم)

محمد زکی زاده
جذاب ترین بخش روزنامه صوراسرافیل یک ستون فکاهی تحت عنوان چرند و پرند بود که به قلم علامه علی اکبر دهخدا نوشته می شد. ای آدام اسمیت! که اسمت را پدر علم اکونومی گذاشته ای؛...
ادبیات

علامه علی اکبر دهخدا و چرند و پرند (قسمت ششم)

محمد زکی زاده
چرند و پرند علامه علی اکبر دهخدا در روزنامه صوراسرافیل با طعنه های زیرکانه و بیانی تمسخرآمیز افراد و اقشاری که سد راه پیشرفت جامعه بودند را مورد انتقاد قرار می داد....
ادبیات ادبیات و هنر

علامه علی اکبر دهخدا و چرند و پرند (قسمت پنجم)

محمد زکی زاده
دهخدا با این سبک مکتب جدیدی در روزنامه نگاری و نثرفارسی معاصر پدید آورد. من هیچ وقت نمی­ گویم برای ما بزرگ­تر لازم نیست، میان حیوانات بی­ زبان خدا هم شیر پادشاه درندگان است و...
ادبیات ادبیات و هنر

علامه علی اکبر دهخدا و چرند و پرند (قسمت چهارم)

محمد زکی زاده
سبک نگارش چرند و پرند توسط علامه دهخدا در ادبیات فارسی بی سابقه بود. اولاد آدم مثل تو سر سلامت به گور نمی برد. تو را چه شده که خودت را ......
ادبیات ادبیات و هنر

علامه علی اکبر دهخدا و چرند و پرند (قسمت سوم)

محمد زکی زاده
جذاب ترین بخش روزنامه صوراسرافیل یک ستون فکاهی تحت عنوان چرند و پرند بود که به قلم دهخدا نوشته می شد. سبک نگارش چرند و پرند توسط دهخدا ......
ادبیات ادبیات و هنر

علامه علی اکبر دهخدا و چرند و پرند (قسمت دوم)

محمد زکی زاده
سبک نگارش چرند و پرند توسط دهخدا در ادبیات فارسی بی سابقه بود. با این سبک مکتب جدیدی در روزنامه نگاری و نثرفارسی معاصر پدید آمد......
ادبیات ادبیات و هنر

علامه علی اکبر دهخدا و چرند و پرند (قسمت اول)

محمد زکی زاده
دهخدا با چرند و پرند در روزنامه صوراسرافیل با طعنه های زیرکانه و بیانی تمسخرآمیز افراد و اقشاری که سد راه پیشرفت جامعه بودند را ......