برچسب : دوائر صغیره

دروس هیئت و دیگر رشته های ریاضی

درس اول دروس هیئت و دیگر رشته‌های ریاضی (قطر، دایره عظیمه و صغیره)

محمد مهدیان
محاسبات علم هیئت تنها از طریق دایره‌ های عظیمه امکان‌پذیر خواهد بود و دایره‌های صغیره جایگاهی در محاسبات نداشته و صرفاً در برخی مباحث تئوری مورد بررسی قرار می‌گیرد....