برچسب : دوجی

آموزش آموزش تحلیل تکنیکال بورس

آموزش تحلیل تکنیکال (الگوهای کندلی ۲ – کندل دوجی)

هادی جنگجو
کندل دوجی (Doji) دوجی کندلی است که قیمت باز شدن و بسته شدن آن یکسان است و نشان از بی تصمیم بودن بازار است.   موارد استفاده از دوجی ها در تحلیل تکنیکال همانطور که...