برچسب : دوست

رمزهای موفقیت

از دوست بد طینت در هراس باش

مهسا زکی زاده
از دوست بد طینت در هراس باش بودا چه زیبا میگوید : از دوست بی صداقت و بدجنس باید بیش از جانوری وحشی در هراس بود !! چرا که یک حیوان وحشی بدنت را زخمی...