برچسب : دوسنت اگزوپری

ادبیات معرفی کتاب

معرفی کتاب «شازده کوچولو» نوشته آنتوان‌ دوسنت اگزوپری

ارغوان فاطمی
شازده کوچولو جز آن دسته از کتاب هایی است که تاثیر عمیقی بر فرهنگ و شیوه تفکر مخاطبش می گذارد. داستان سراسر از جملات به ظاهر ساده اما در واقع فلسفی و پر از نکته...