برچسب : دولت آبادی

ادبیات ادبیات و هنر

خالق کلیدر؛ به بهانه زادروز محمود دولت آبادی

محمد زکی زاده
محمود دولت‌ آبادی چندین نمایش‌نامه و فیلم‌نامه نیز به نگارش درآورده است و اقتباس از آثارش ساخت چند فیلم را به‌همراه داشته است....
ادبیات ادبیات و هنر

بهار می آید / در محضر محمود دولت آبادی

محمد زکی زاده
محمود دولت آبادی ...روشنی دارد / تاریکی دارد / کم دارد / بیش دارد / دیگر چیزی از زمستان باقی نمانده / تمام می شود بهار می آید...