برچسب : دپارس

تحلیل بنیادی

اخبار کدال : گزارش ۹ ماهه سهام چند شرکت دارویی

محسن زکی زاده
اخبار کدال گزارش ۹ ماهه سهام دفارا، دکوثر، دالبر، دلر و… دفارا: سهام داروسازی فارابی دردوره ۱ ماهه منتهی به۹۷/۰۹/۳۰ از محل فروش محصولات خود مبلغ ۴۱۲,۰۳۴ میلیون ریال درآمد داشته است. این شرکت براساس...
تحلیل بنیادی

اخبار کدال : گزارش های دوره ای و آمار سود و زیان سهام گروه داروسازی

محسن زکی زاده
کدال گزارش های دوره ای و آمار سود و زیان شرکت ها گروه داروسازی دفارا: سهام داروسازی فارابی در دوره ۶ ماهه منتهی به ۹۷/۰۶/۳۱(حسابرسی نشده) به ازای هر سهم ۲۲۰ ریال سود محقق کرده...
آرشیو تحلیل زنده

توقف نماد

محسن زکی زاده
توقف نمادهای جم، کماسه، خاور، دپارس با توجه به افشای اطلاعات با اهمیت توقف نماد معاملاتی ارفع، فرآور، هرمز، وسبحان، کنور، چدن، چفیبر، ومعادن، کگل، کاوه، وغدیر و وسپه  با توجه به تغییرات بیش از ۲۰...
آرشیو تحلیل زنده

پارس دارو (دپارس)

محسن زکی زاده
افشای اطلاعات با اهمیت: سود پیش بینی شده هرسهم قبلی:  ۱,۸۱۹ریال سود پیش بینی شده هر سهم فعلی:  ۱,۰۳۹ریال درصد تغییر: ۴۳% تعدیل منفی پوشش۱۲ماهه ۱۰۰% مبلغ ۱,۰۳۹ ریال...
آرشیو تحلیل زنده اخبار تحلیل بنیادی

خلاصه و چکیده ای از خبرهای امروز کدال

هادی جنگجو
آپدیت خبرها در تاریخ ۱۳۹۶/۱۲/۱۳ تا ساعت ۱۳ واتی واگذاری شرکت شبکه صرافی صنعت ومعدن   خفناور شرکت مهندسی صنعتی روان فن آور موضوع: تعلیق ورقه بهادار ناشر به علت عدم رعایت الزامات دستورالعمل پذیرش...