برچسب : دکترناصری

سلامت کودک

چاقی مشکل جدی در سلامت کودکان

کودک من
چاقی مشکل جدی سلامت در حوزه کودکان است. البته در بزرگ‌ترها هم این مشکل اهمیت دارد، اما شاید بزرگ‌سالان ِچاق امروز، کودکان چاقی نبوده‌اند. اگر قیاس کنیم، کودکان چاق ِامروز، اگر مراقبت نکنند، از بزرگ‌سالان...