برچسب : دکتر احمد حلت

رمزهای موفقیت

۶ گام آرامش از زبان دکتر حلت

۶ گام آرامش از زبان دکتر حلت – هیچ بوسه‌ای جای زخم‌زبان را خوب نمی‌کند! پس مراقب گفتارتان باشید. – آنقدر خوب باشید که ببخشید، امّا آنقدر ساده نباشید که دوباره اعتماد کنید! – اگر...
روانشناسی موفقیت

ما به محیطمان عادت می کنیم

مهسا زکی زاده
ما به محیطمان عادت می کنیم قانونى داریم که همیشه ثابت است: “ما به محیطمان عادت می کنیم” اگر با آدم های بدبخت نشست و برخواست کنید، کم کم به بدبختی عادت می کنید و...