برچسب : دکتر الهی قمشه ای

رمزهای موفقیت

زندگی خود را به خاطر حرف مردم خراب نکنید!

مهسا زکی زاده
زندگی خود را به خاطر حرف مردم خراب نکنید! هر چقدر کمتر جواب انسان‌های منفی را بدهید زندگی آرام‌تری خواهید داشت. به خاطر حرف مردم زندگی‌تان را خراب نکنید. این مردم اگر پیامبر هم بودند...
رمزهای موفقیت

تقدیر کنید تا نعمت ها به سوی شما سرازیر شود

مهسا زکی زاده
تقدیر کنید تا نعمت ها به سوی شما سرازیر شود اگر بخواهی نعمتی در تو زیاد شود باید آنرا ستایش کنی حتی وقتی گیاهی را ستایش کنی بهتر رشد میکند تقدیر کنید ؛ ستایش کنید...
رمزهای موفقیت

شانس

مهسا زکی زاده
شانس همان کار مثبتی هست، که تو در طبیعت انجام دادی و طبیعت به تو، یک کار خوب یا یک انرژی ‌مثبت بدهکار است و باید به تو، یک سود بدهد یا یک انرژی مثبت...