برچسب : دکتر حلت

روانشناسی موفقیت

چند نکته برای داشتن انرژی مثبت

مهسا زکی زاده
چند نکته برای داشتن انرژی مثبت – روزی نیم ساعت تا ۱ ساعت پیاده روی کنید. برای انرژی مثبت بودن، این روش عالی است. – خندیدن معقول در طول روز را فراموش نکنید. نرم افزارهایی...