برچسب : دکتر سید محمود حسابی

زندگینامه افراد موفق

دکتر سید محمود حسابی

زهرا دره شیری
زندگینامه افراد موفق  دکتر سید محمود حسابی سید محمود حسابی در سال ۱۲۸۱ هجری شمسی، از پدر و مادری تفرشی در تهران زاده شد. پس از سپری نمودن چهار سال از دوران کودکی در تهران،...