برچسب : دکتر قمشه ای

رمزهای موفقیت

اصول پنج‌گانه موفقیت و آرامش

مهسا زکی زاده
اصول پنج‌گانه موفقیت و آرامش – اصل اول موفقیت من اجازه ورود افکار منفی را به ذهن خودم نمیدهم من در هر حال و در بدترین شرایط زندگی‌ام مثبت فکر میکنم. – اصل دوم موفقیت...