برچسب : دکتر محمد قریب

زندگینامه افراد موفق

دکتر محمد قریب، پدر طب اطفال ایران

زهرا دره شیری
زندگینامه افراد موفق دکتر محمد قریب، پدر طب اطفال ایران دکتر محمد قریب در سال ۱۲۸۸ شمسی در تهران متولد شد؛ اصالت پدرش گرکانی (روستایی از توابع آشتیان) بود. دکتر قریب تحصیلات ابتدایی و متوسطه...