برچسب : دکوثر

تحلیل بنیادی

اخبار کدال : گزارش ۳ ماهه سهام شرکت هایی که با رشد همراه بوده اند(۱)

محسن زکی زاده
اخبار کدال گزارش ۳ ماهه سود و زیان سهام شرکت ها به گزارش گروه تحلیل بازار سرمایه تحلیلک، اخبار کدال به شرح ذیل می باشد: پسهند: سهام صنایع لاستیکی سهند دردوره ۱ ماهه منتهی به۹۸/۰۳/۳۱...
تحلیل بنیادی

اخبار کدال : گزارش ۱۲ ماهه سهام شرکت هایی که بیش از ۱۰۰ درصد رشد داشته اند

محسن زکی زاده
اخبار کدال گزارش ۱۲ ماهه سود و زیان سهام شرکت ها به گزارش گروه تحلیل بازار سرمایه تحلیلک، اخبار کدال به شرح ذیل می باشد: کساوه: سهام صنایع کاشی و سرامیک سینا در دوره ۱۲...
تحلیل بنیادی

اخبار کدال : گزارش ۱۱ ماهه شرکت ها؛ رشد ۷۷ درصدی سهام افق و …

محسن زکی زاده
اخبار کدال سشمال: سهام سیمان شمال دردوره ۱ ماهه منتهی به ۹۷/۱۱/۳۰ از محل فروش محصولات خود مبلغ ۱۰۴,۱۶۴ میلیون ریال درآمد داشته است. این شرکت براساس عملکرد ۲ ماهه برای سال مالی منتهی به...
تحلیل بنیادی

اخبار کدال : گزارش های ۹ ماهه عالی از چند سهام در گروه های مختلف

محسن زکی زاده
اخبار کدال دارو: سهام کارخانجات داروپخش در دوره ۹ ماهه منتهی به ۹۷/۰۹/۳۰(حسابرسی نشده) به ازای هر سهم ۱,۲۱۵ ریال سود محقق کرده است که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۵۱٪ رشد داشته که...
تحلیل بنیادی

اخبار کدال : گزارش ۹ ماهه سهام چند شرکت دارویی

محسن زکی زاده
اخبار کدال گزارش ۹ ماهه سهام دفارا، دکوثر، دالبر، دلر و… دفارا: سهام داروسازی فارابی دردوره ۱ ماهه منتهی به۹۷/۰۹/۳۰ از محل فروش محصولات خود مبلغ ۴۱۲,۰۳۴ میلیون ریال درآمد داشته است. این شرکت براساس...
تحلیل بنیادی

اخبار کدال : رشد ۵۲ درصدی سهام دامین از گروه داروسازی، ۷۹ درصدی دکوثر و …

محسن زکی زاده
کدال گزارش های دوره ای، اخبار افزایش سرمایه و آمار سود و زیان شرکت ها دجابر: سهام داروسازی جابر ابن حیان دردوره ۱ ماهه منتهی به۹۷/۰۸/۳۰ از محل فروش محصولات خود مبلغ ۱۸۱,۴۳۱ میلیون ریال...
آرشیو تحلیل زنده تحلیل بنیادی

کدال: سود ۱۲۷ ریالی نیرو و خبرهایی از لابسا، خگستر،خکار، شبهرن و…

محسن زکی زاده
کدال: سود ۱۲۷ ریالی نیرو و خبرهایی از لابسا، خگستر،خکار، شبهرن و… نیرو نیرو سرمایه  در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۹۶/۱۲/۲۹ (حسابرسی نشده) به ازای هر سهم ۱۲۷ ریال سود محقق کرده است این...