برچسب : دیدنی های تهران

گردشگری

اماکن گردشگری: معرفی کاخ سعدآباد تهران

نویسنده
سعدآباد که از شمال با کوههای البرز، از مشرق با گلابدره، از مغرب با ولنجک و از جنوب با تجریش همسایگی دارد؛ در زمان قاجار محل استقرار و سکونت تابستانی شاهان این سلسله بوده است....