برچسب : دیزنی

روانشناسی موفقیت عمومی

مدیران موفق قبل از ترک مجموعه چگونه هوش خود را به کارمندان منتقل می­ کنند؟(قسمت دوم)

الهه علیاری
مدیران موفق قبل از ترک مجموعه چگونه هوش خود را به کارمندان منتقل می­ کنند؟(قسمت دوم)   ۴- زمانی را برای شنیدن نظرات افراد در نظر بگیرد. یکی از مزایای طرح پرسش در مقابل همه...
روانشناسی موفقیت عمومی

مدیران موفق قبل از ترک مجموعه چگونه هوش خود را به کارمندان منتقل می ­کنند؟(قسمت اول)

الهه علیاری
مدیران موفق قبل از ترک مجموعه چگونه هوش خود را به کارمندان منتقل می­ کنند؟ (قسمت اول)   اوایل بهار امسال فرصتی پیش آمد که شاهد دو سخنرانی پایانی “اد کتمول” برای کارکنان شرکت پیکسار...