برچسب : دیوار ذهنی

رمزهای موفقیت

دیوارهایی که در ذهن خود می‌سازیم

مهسا زکی زاده
دیوارهایی که در ذهن خود می‌سازیم روزی دانشمندی آزمایش جالبی انجام داد. او یک شیشه وسط یک آکواریوم بزرگ گذاشت و آن را دو نیم کرد. در یک سمت، یک اردک‌ماهی قرار داد و در...