برچسب : دیوار

عمومی

ترفندهایی برای تمیز کردن سقف و دیوار خانه در خانه تکانی

نویسنده
ترفندهایی برای تمیز کردن سقف و دیوار خانه...تمیز کردن دیوار و سقف به خاطر مساحت زیاد و ارتفاع بلند کار سختی به نظر می آید اما چاره ای نیست! حداقل باید سالی یک بار سقف...