برچسب : دیوان عدالت اداری

بخشنامه ها

ابلاغ دادنامه دیوان عدالت اداری در خصوص ماده ۲۲ مالیات بر ارزش افزوده

محمد مهدیان
تازه های مالیاتی – بخشنامه مالیاتی ۲۱۰/۹۹/۴۰ مورخ  ۱۳۹۹/۰۴/۲۱ دسته: ماده ۲۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده موضوع: ابلاغ دادنامه شماره ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۴۶۶ مورخ ۱۳۹۹/۰۳/۲۷ هیات عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال بند (۱۰) بخشنامه...
بخشنامه ها

ابلاغ دادنامه دیوان عدالت اداری در خصوص ماده ۵۹ ق.م.م

محمد مهدیان
تازه های مالیاتی – بخشنامه مالیاتی ۲۱۰/۹۹/۳۹ مورخ  ۱۳۹۹/۰۴/۱۴ دسته: ماده ۵۹ ق.م.م و تبصره ۲ آن موضوع: ابلاغ دادنامه شماره ۱۶۹ الی ۱۷۲ مورخ ۱۳۹۹/۰۲/۱۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال بخشنامه...
بخشنامه ها

ابلاغ دادنامه دیوان عدالت اداری در خصوص مواد ۲ و ۲۸۰ ق.م.م

محمد مهدیان
تازه های مالیاتی – بخشنامه مالیاتی ۲۱۰/۹۹/۳۸ مورخ  ۱۳۹۹/۰۴/۱۴ دسته: مواد ۲ و ۲۸۰ ق.م.م موضوع: ابلاغ دادنامه شماره ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۴۰۱ مورخ ۱۳۹۹/۰۳/۱۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال بخشنامه شماره ۳۰۶۶۰/۲۳۰/د مورخ ۱۳۹۷/۰۶/۱۷...
بخشنامه ها

رأی دیوان عدالت اداری موضوع ماده ۱۳ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد

محمد مهدیان
تازه های مالیاتی – بخشنامه مالیاتی ۲۱۰/۹۹/۳۳ مورخ  ۱۳۹۹/۰۴/۱۰ دسته: ماده (۱۳) قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری-صنعتی جمهوری اسلامی ایران موضوع: ابلاغ دادنامه شماره ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۳۴۴ مورخ ۱۳۹۹/۰۲/۳۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر...
بخشنامه ها

بخشنامه مالیاتی ابلاغ دادنامه شماره ۲۶۲ و ۲۶۳ دیوان عدالت اداری

محمد مهدیان
تازه های مالیاتی – بخشنامه مالیاتی ۲۱۰/۹۹/۳۲ مورخ  ۱۳۹۹/۰۴/۰۷ دسته: ماده ۱۶۹ ق.م.م موضوع: ابلاغ دادنامه شماره ۲۶۲ و ۲۶۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر تسری ابطال بند ۵-۱ دستورالعمل اجرایی شماره ۲۰۰/۲۴۴۶۸/ص...
بخشنامه ها

بخشنامه مالیاتی رأی شماره ۲۸۹۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

محمد مهدیان
به پیوست رای شماره 2895 مورخ 1398/10/10 هیات عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر نقض رای شماره 432 مورخ1396/5/10 هیات مذکور در خصوص عدم ابطال فراز پایانی بخشنامه شماره 9253 مورخ1390/7/9 سازمان امور مالیاتی کشور...
بخشنامه ها

رأی هیات عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ماده ۱۶۹ مکرر ق.م.م

محمد مهدیان
تازه های مالیاتی – بخشنامه مالیاتی ۲۱۰/۹۹/۳ مورخ  ۱۳۹۹/۱/۱۰ دسته: ۱۶۹ مکرر ق.م.م مصوب ۱۳۸۰/۱۱/۲۷ موضوع: ابلاغ رأی هیات عمومی دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۳۱۰۵ مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ به پیوست رأی هیات عمومی دیوان...
بخشنامه ها

بخشنامه مالیاتی در خصوص مفاد دادنامه دیوان عدالت اداری شماره ۳۴۸

محمد مهدیان
تازه های مالیاتی – بخشنامه مالیاتی ۲۱۰/۹۸/۹۸ مورخ  ۱۳۹۸/۱۱/۲۸ دسته: مواد ۱۲ و ۱۷ قانون مالیات بر ارزش افزوده موضوع: چگونگی اجرای مفاد دادنامه شماره ۳۴۸ مورخ ۱۳۹۷/۳/۱ هیات عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص ابطال...
بخشنامه ها

بخشنامه مالیاتی ابلاغ رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ماده ۲۱۹ ق.م.م

محمد مهدیان
تازه های مالیاتی – بخشنامه مالیاتی ۲۰۰/۹۸/۸۹ مورخ  ۱۳۹۸/۱۰/۰۹ دسته: تبصره ۲ ماده ۲۱۹ ق.م.م موضوع: ابلاغ رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه شماره ۲۴۳۲ مورخ ۱۳۹۸/۸/۲۱ در رابطه با ابطال ردیف ۵...
بخشنامه ها

بخشنامه مالیاتی رأی دیوان عدالت اداری در خصوص ماده (۱۲) قانون مالیات بر ارزش افزوده

محمد مهدیان
تازه های مالیاتی – بخشنامه مالیاتی ۲۰۰/۹۸/۸۳ مورخ  ۱۳۹۸/۰۹/۱۰ دسته: بند ۱۲ ماده (۱۲) قانون مالیات بر ارزش افزوده موضوع: ابلاغ دادنامه شماره ۳۱۴-۱۰۳۱۳ مورخ ۱۳۹۸/۰۶/۲۵ هیات تخصصی اقتصادی مالی دیوان عدالت اداری درخصوص درخواست...