برچسب : دی

تحلیل بنیادی

اخبار کدال : افزایش زیان ۳۰ درصدی سهام بانک دی، رشد ۳۵ درصدی توریل و …

محسن زکی زاده
کدال گزارش های دوره ای، اخبار افزایش سرمایه و آمار سود و زیان شرکت ها توریل: سهام توکا ریل دردوره ۱ ماهه منتهی به۹۷/۰۸/۳۰ مبلغ ۳۲۰,۰۴۷ میلیون ریال درآمد داشته است. این شرکت براساس عملکرد...
آرشیو تحلیل زنده

بانک دی بعد از دو سال باز شد، اما سرمایه مردم را نصف کرد!

محسن زکی زاده
بانک دی بعد از دو سال باز شد، اما سرمایه مردم را نصف کرد! حاصل اعتماد به سیستم بانکداری بدون ربا!!!، نتیجه اش اینکه، بعد از دو سال خون دل خوردن سهامداران، سرمایه آنها نصف...
آرشیو تحلیل زنده

بانک دی: اعلام زیان ۴۶۵۳ ریالی به ازای هر سهم!!!

بانک دی در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۹۶/۱۲/۲۹ (حسابرسی نشده) به ازای هر سهم ۴,۶۵۳ ریال زیان محقق کرده است که نسبت به گزارش قبل ۱۲۱% افزایش زیان داشته است. این شرکت براساس عملکرد...
آرشیو تحلیل زنده اخبار تحلیل بنیادی

خلاصه و چکیده ای از خبرهای کدال در روز یکشنبه

هادی جنگجو
برای دیدن نامه ها و گزارش کامل هر کدام از گزارش های زیر به سایت کدال مراجعه کنید   وارس سرمایه گذاری ارس صبا در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۹۶/۰۹/۳۰ (حسابرسی نشده) به ازای...