برچسب : ذهنیت

رمزهای موفقیت

ذهنیت ثروت باید در اشخاص ایجاد شود

مهسا زکی زاده
ذهنیت ثروت باید در اشخاص ایجاد شود فقر نصیب کسی می‌شود که ذهنش برای آن آماده شده است. به همین صورت ثروت هم نصیب کسانی می‌شود که برای جذب آن آمادگی داشته باشند. با این...